SVXC - Inspirationskällan för dig med en nyare Volvo

  • Öka teckenstorlek
  • Standard teckenstorlek
  • Minska teckenstorlek

Airbagens livslängd har förlängts

Airbagens livslängd har förlängts till att vara samma som bilens livslängd.

Från 2006 har Volvo Personvagnar AB beslutat att förlänga airbagens livslängd till att vara samma som bilens livslängd. Beslutet baseras på reguljära tester vilka har visat att airbagsystemets skyddande prestanda inte påverkas negativt med tiden. Servicetiden som anges på B- eller C-stolpens etiketter är inte längre giltiga och de behöver inte uppdateras på bilar som har denna serviceetikett.

Detta gäller för alla tidigare och framtida producerade Volvobilar med airbagsystem.

Inga SRS-serviceetiketter kommer att finnas på bilar från ÅM07-> och inga serviceintervall kommer att anges i instruktionsböckerna.